اطلاعيه:

دوستان خود را براي پيوستن به ما دعوت کنيد.

[لينک]
آخرين کاربران آنلاين

کاربر آنلاين، 98 کاربر مخفي

دسترسي از طريق تلفن‌همراه

معرفي ابزارها و برنامه‌هاي دسترسي آسان

روند توسعه‌ي شبکه

بهره‌گيري از ايده‌ها و همکاري شما...

  صادق رجبی
  صادق رجبی
  سجده واجب قرآن

  ۹۴. اگر از مثل گرامافون آیه سجده را بشنود لازم نیست سجده نماید. ولی اگر از آلتی که صدای خود انسان را میرساند بشنود، واجب است سجده کند.

  (توضیح المسائل، م۱۰۹۶)

  * اگر به آیه سجده‌ای که از رادیو یا تلویزیون یا ضبط صوت و امثال آن پخش میشود گوش دهد، سجده واجب است.
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:10 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، و همچنین است اگر یکی از این‌ها در دست مسلمان باشد. ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس میباشد.

  (توضیح المسائل، م۹۵)

  * گوشت و چرم و سایر اجزای حیوانات که در محیط‌های اسلامی فروخته می‌شود پاک است و همچنین هرگاه این چیزها در اختیار مسلمان باشد محکوم به پاک بودن است. اما در صورتی که این چیزها از کشورهای غیر مسلمان تهیه شود اگر احتمال دهد که آن حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است و اگر یقین دارد که ذبح اسلامی نشده محکوم به نجاست است.

  (استفتا، ۱۲)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:08 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . خونی که در تخم مرغ میباشد نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کنند، و اگر خون را با زرده تخم مرغ به‌هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.

  (تحریرالوسیله، ج۱، القول فی النجاسات، ص۱۰۴، الخامس و توضیح المسائل، م۹۸)

  * خون در تخم مرغ محکوم به طهارت است ولی خوردن آن حرام است.

  (اجوبة الاستفتائات، س۲۶۹)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:07 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است.

  (تحریرالوسیله، ج۱، القول فی النجاسات، ص۱۰۲، م۱ و توضیح المسائل، م۸۵)

  * فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست.

  (اجوبة الاستفتائات، س۲۷۹)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:07 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . غیر مسلمان از هر دین و مذهبی که باشد محکوم به نجاست است.

  (تحریرالوسیله، ج۱، القول فی النجاسات، ص۱۰۶، العاشر و استفتاءات، ج۱، ص۱۰۲، س۲۶۷)

  * نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست، به نظر ما آنان، محکوم به طهارت ذاتی هستند. اهل کتاب عبارتند از: یهود، نصارا، زرتشتیها، صابئین.

  (اجوبة الاستفتائات، س۳۱۳ و ۳۱۶)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:07 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . تقلید میّت ابتداءً جایز نیست ...

  (تحریرالوسیله، ج۱، المقدمة، ص۵، م۱۳ و توضیح المسائل، م۹)

  * در تقلید ابتدایی، احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ترک شود.

  (اجوبة الاستفتائات، س۲۲)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:07 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت:

  اول: آن‌که خود انسان یقین کند، مثل آن‌که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

  دوم: آن‌که دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن‌که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته‌ی آنان مخالفت ننمایند.

  سوم: آن‌که عدّه‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته‌ی آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

  (توضیح المسائل، م۳)

  * برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود مکلّف اطمینان پیدا کند، چه از راه شهرت فراگیر مردم و چه از راه تجربه‌ی شخصی و چه از راه دیگر. و یا باید دو نفر خبره‌ی عادل به این مطلب شهادت دهند، هرچند موجب اطمینان نشود.

  (استفتا، ۳)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:06 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  ۲. اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسأله را بهتر بشناسد و بر نظائر آن مسأله و اخبار اطلاع بیشتر داشته باشد و همچنین اخبار را بهتر بفهمد. و به‌طور خلاصه، آن کس که در استنباط احکام استادتر باشد.

  (العروة‌الوثقی، ج۱، الاجتهاد والتقلید، م۱۷)

  * ملاک اعلمیّت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است، آگاه‌تر باشد.

  (اجوبة الاستفتائات، س۱۶)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:06 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  . از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال‌زاده و زنده و عادل باشد و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین زمان خود اعلم باشد.

  (تحریرالوسیله، ج۱، المقدمة، ص۳، م۳ و توضیح المسائل، م۲)

  * در صورت تعدّد فقهای جامع الشرایط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتیاط واجب، مکلّف باید از اعلم تقلید نماید مگر آن‌که احراز شود فتوای وی مخالف احتیاط و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط است. [که در این صورت تقلید از اعلم، واجب نیست.]

  (اجوبة الاستفتائات، س۲۰)
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:05 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  مجموعه سایت های همراه رهبر [لینک]
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:03 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  برای خواندن مطالب رهبر معطم انقلاب به سایتwww.rahbare1.blogfa.comمراجعه کنید
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:02 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  نماز تان قبول
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:01 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  قبولی ابادات
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:01 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  درود بر شهدای شلمچه
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:00 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صادق رجبی
  صادق رجبی
  لبیک یا حسین
  دیدگاه · 1394/01/19 - 20:00 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
  صفحات: 8 9 10 11 12

ارسال از وب، موبايل، پيامک و فيد

56 نظرسنجي عمومي

گروه عمومي, 51 خصوصي

422995 تصوير پيوستي

ديدگاه ارسالي